Akce

AllatRa + Fyzika AllatRa

102

Encyklopedie prapůvodních znalosti o podstatě člověka.

Jak funguje tento svět a jakou roli v něm hraje člověk. Poznatky v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky. Fyzika ALLATRA.


  • Skladem
399 Kč
Kategorie: Knihy
 

AllatRa

O čem je tato kniha?

"Věčná Moudrost umožňuje člověku proměnit duchovně sebe sama, poznat skrytou podstatu minulých a budoucích událostí." (z knihy "AllatRa")

 

Kniha AllatRa odhaluje exkluzivní informace: 

 

➢ Duše je to nejcennější, co člověk má. Poprvé zveřejněna fotografie Duše. Skryté poznání o Duši.

➢ Význam duchovního rozvoje člověka. Jak získat skutečnou nesmrtelnost. Význam práce na sobě samém. Podstata duchovního osvobození Osobnosti

➢ Multidimenzionální konstrukce člověka. Podstata Duchovní a Živočišné podstaty. Čtyři bytosti člověka

➢ Starobylé duchovní praktyky a meditace. Nezbytné nástroje pro práci na sobě

➢ Co se děje po fyzické smrti? Co se skrývá za pojmem "Boží soud"? Stát se Andělem nebo subosobnosti - vyberte si

➢ Atypické chování dětí. Nezbytné znalosti pro rodiče. Indigové děti - dar nebo trest?

➢ Co je to systém Živočišného rozumu. Kdo je Dábel, Satan a Veliar. Jak se vymanit z vlivu Systému celou civilizaci

➢ Svatý Grál. Co je ve skutečnosti Svatý grál? Proč Grál hledali všichni tyrani tohoto světa, ale nikdy ho nenašli. Grál je již na světě...

➢ Senzace ve vědě. Fyzika, psychologie, sociologie, medicína, archeologie, historie, etnografie.

➢ Smysl lidského života spočívá v poznání Duše. Jednoduché odpovědi na všechny lidské otázky

➢ Co spojuje všechna náboženství? Klíč k pochopení podstaty všech náboženství světa

➢ Společnost budoucnosti - bez politiků a kněží. Konkrétní kroky k vybudování nové společnosti,

➢ Pracovní znaky "zlatého tisíciletí". Konstruktivní a destruktivní znaky - měl by je znát každý!!! Jak znamení a symboly ovlivňují život společnosti

➢ Sakrální symbolika ikon. Jaké dávné znalosti je uloženo v symbolice ikon Panny Marie a Ježíše Krista. Společné uctívání Archanděla Gabriela a Panny Marie. Symbolika starobylého Kyjeva

➢ Stavba vesmíru. Multidimenzionalita vesmíru, paralelní světy, 72 dimenzí globálního vesmíru

➢ Dialog s Bohem. Praktika pro záchranu života. Co spojuje všechny lidi

➢ Starověká podobenství. Moudrá podobenství o smyslu života, o hledání Cesty člověka k Bohu. O těch, kteří k Němu přišli ...

 

Fyzika ALLATRA

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA.

Zpráva obsahuje informaci:

➢ o původu a struktuře elementárních částic;

➢ o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota;

➢ o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole;

➢ o elektromagnetických a gravitačních interakcích;

➢ o alternativních zdrojích energie, atd.